2 % z dane

Postup krokov pri poukázaní  2 %  pre zamestnancov:

1. Od  15.02.2021 ,  zamestnávateľ Vás vyzve (prípadne ho sami požiadajte) o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.

2. Potom požiadajte zamestnávateľa , aby Vám vystavil tlačivo – POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE.
Z tohto potvrdenia Vám mzdová účtovníčka (alebo  sami) vypočíta 2 % (3 %) z Vašej zaplatenej dane. Táto suma však musí byť minimálne 3 EURÁ.

3. Posielame Vám formulár VYHLÁSENIA, kde dopíšete potrebné údaje. Na vyhlásení musí byť rok 2020.

3. Posielame Vám formulár VYHLÁSENIA, kde dopíšete potrebné údaje. Na vyhlásení musí byť rok 2020.

1. VYHLÁSENIE … na stiahnutie – pre rok 2020

2. Potvrdenie o zaplatení dane … na stiahnutie – 2020