Expozícia ZnZHŠ

Koncom jesene roku 2005 sa nám vďaka jednému z našich členov podarilo dostať do užívania dom priamo pri vstupnej ceste na hrad Šášov, na turistickom chodníku označenom zelenou farbou. Našim cieľom bolo vytvoriť tu informačnú kanceláriu pre návštevníkov hradu, kde by mali k dispozícii materiály o hrade a rôzne staré vyobrazenia hradu. Taktiež sme uvažovali o vytvorení etnografickej (pamätnej) izby, ktorá by poukazovala na život obyvateľov Šášovského Podhradia v minulosti.

Prvé práce sa začali počas letných mesiacov roku 2006, kedy sa začal prerábať interiér domčeka najmä z dôvodu silného vlhnutia muriva. Objekt bol postupne odvhlčení, okná a dvere vymenené pričom sa dodržal ich pôvodný vzhľad, steny boli obhodené sanačnou omietkou a celý interiér nanovo vystierkovaný a vymaľovaný. Rovnako boli v jednej časti vymenené červotočom zničené stropné dosky.

Informačná kancelária bola turistom k dispozícii od 16.07.2007. Vzácnou zhodou náhod sa nám podarilo v krátkom čase zohnať etnografické prvky, a tak sme v dvoch izbách domčeka zriadili etnografickú výstavu. Nápor turistov okúsil tento objekt počas jeho oficiálneho otvorenia 28.07.2007 v deň konania tretieho ročníka podujatia Dobýjanie hradu Šášov. Objekt bol k dispozícii turistom do konca augusta 2007.

Informačnú kancelária bola v roku 2008 otvorená od júna do augusta takmer každý deň. Počas ďalšieho ročníka podujatia Dobýjanie hradu Šášov 2008 sme na priečelí domčeka odhalili pamätnú tabuľu venovanú miestnemu učiteľovi, geológovi a paleontológovi Jozefovi Luňáčkovi. Tá sa však na budove dlho neohriala, pretože nasledujúci týždeň sa začalo s prerábaním fasády a domček tak nadobudol nový vzhľad.  V roku 2009 sa nám podarilo obložiť podstienku domu lámaným kameňom, čo opäť prispelo k jeho skrášleniu.

V roku 2018 sa konalo ďalšia etapa prestavby, keď bola vymenená škridla a podkroví vznikli skladové priestory. Rok 2019 bol zas charakteristický novou fasádou a novou výmaľovkou. Na výmenu ešte čaká kovovopletivové oplotenie, ktoré je navrhnuté tak, aby zapadalo do koloritu prostredia, teda sa počíta s dreveným latkovým plotom.

Už od začiatku spustenia sme do tohto domčeka umiestnili knihu návštev, v ktorej môžu turisti zanechať svoju „stopu“. Činnosť združenia môžu návštevníci podporiť príspevkom do zbierky, za ktorý dostanú magnetku pohľadnicu, či knihu alebo si môžu vyraziť vlastnoručne mincu. Keďže už jedna z miestností je venovaná hradu Šášov, prešli sme z pomenovania objektu Pamätná izba ZnZHŠ na pomenovanie Expozícia ZnZHŠ.

Tento projekt vznikol vďaka podpore nášho člena Ing. Ondreja Maciaka, ktorý ho zrekonštruovaný poskytol na tieto účely. Za vybavenie etnografickej izby ďakujeme obyvateľom Šášovského Podhradia a Ladomerskej Viesky, ktorí tieto veci dali k dispozícii, ale predovšetkým Ľudmile Pulišovej z Ladomerskej Viesky, ktorá väčšinu vybavenia zozbierala.