Kontakt

Adresa:
Združenie na záchranu hradu Šášov
Š. Moysesa 42/4
965 01 Žiar nad Hronom

e-mail: hradsasov@gmail.com
tel.: +421 905 871 345
web: www.hradsasov.sk
FB: www.facebook.com/hradsasov