Cisterna č. 1

Vyhĺbená bola na nádvorí horného hradu a dažďová voda do nej bola zberaná zo striech severného paláca. Má valcový tvar s priemerom 2 metre a hĺbkou 7 metrov, takže dokázala poňať 22 m3 vody. Bola obložená kresanými kamennými kvádrami a na výplň škár a izoláciu poslúžil íl.