Cisterna č. 2

Nachádzala sa v interiéri východného paláca. voda do nej bola zberaná zo striech tohto paláca prostredníctvom zvodov umiestnených v jeho útrobách. má valcový tvar s priemerom 2,5 metra a hĺbkou 4,5 metra. Dokázala poňať 22 m3 vody. Vyhĺbená bola do hradného brala a zároveň obložená kresaným kamennými kvádrami.