Ľadovňa

Slúžila na uchovanie potravín v chlade. mala funkciu súčasnej chladničky resp. mrazničky. napílené ľadové kryhy sa prinášali v zimných mesiacoch zo zamrznutého Hrona. zámocká ľadovňa sa v archívnych materiáloch spomína v roku 1685. jej súčasné rozmery sú: dĺžka 14,5 m, šírka 4,5 m, výška 2,5 m.