Päťhranný bastión

Vybudovaný bol počas prestavby hradu v II. polovici 16. storočia. Mal dve nadzemné podlažia so samostatným vstupom z predhradia horného hradu. Je pravdepodobné, že do jeho 2. nadzemného podlažia sa dalo prejsť z východnej strany východného paláca. Zaujímavosťou je kvadrované nárožie tohto objektu.