Severný palác

Objekt vybudovaný v 2. polovici 16. storočia. Pôvodne štvorpodlažný. V archívnych materiáloch sa dochovali záznamy, že sa tu nachádzali sklady, pekáreň, kuchyňa, toalety, palota (spoločenská miestnosť), izby a pitvory, ale tiež reprezentačná miestnosť tzv. zelená izba. Taktiež sa spomína veľmi zaujímavé hypokaustové vykurovanie tohto objektu.