Strážna veža

Pôvodne mala 5 nadzemných podlaží a zakončená bola kužeľovitou strechou. 1. nadzemné podlažie slúžilo ako sklad, 2. nadzemné podlažie bolo klenotnicou (záznam je z roku 1628), 3. nadzemné podlažie a 4. nadzemné podlažie boli obytnými miestnosťami a posledné 5. nadzemné podlažie slúžilo strážnikovi odkiaľ mal výhľad na všetky strany. 1. NP a 2. NP bolo prestropené kamennou klenbou, ďalšie podlažia drevenými trámami.