Vstupná brána č. 1

Archeologicky bola skúmaná v 80. rokoch 20. storočia. počas tohto výskumu sa zistilo, že sa jednalo o kliešťovú bránu. zrejme to bol hlavný vstup do areálu dolného hradu. sú indície, že aj v severnej časti tohto hradu sa nachádzala brána.