Východný palác

Je najstaršou časťou hradu. jednalo sa o štvorpodlažnú mohutnú stavbu, ktorej vonkajšie obvodové múry uzatvárali areál horného hradu až do konca 19. storočia. V tomto objekte sa pravdepodobne nachádzala aj kaplnka, ktorá je písomne doložená v 18. storočí. Na južný múr bola v minulosti napojená polkruhová bašta a päťhranný bastión.